De Financiële ondersteuning van Twin-travel.


logo van Twin-travel

Vragen en antwoorden over onze portemonnee.

1. Hoe komt het dat Twin-vakanties zo duur zijn?

De totale begroting van Twin-travel is ongeveer 274.000 euro. Dat is onderverdeeld in:
- reis/verblijfkosten slechtzienden/blinden: 120.000
- reis/verblijfkosten begeleiders: 120.000
- organisatiekosten: 34.000
Wij vragen van onze begeleiders een bijdrage van gemiddeld 40 % in hun reis- en verblijfkosten. Omdat wij met een sluitende begroting moeten werken, betalen onze blinde en slechtziende reizigers de resterende 60 % van de reis- en verblijfkosten van de begeleiders én hun eigen reis- en verblijfkosten én de organisatiekosten, die wij uiteraard zo laag mogelijk proberen te houden. Al met al komt het erop neer dat slechtzienden en blinden die zonder eigen begeleider een Twin-travel-vakantie boeken, circa 75 % meer voor hun vakantie betalen dan ziende medelanders voor vergelijkbare vakanties.
Slechtzienden en blinden die met een eigen begeleider boeken (overigens maar een zeer klein deel van onze reizigers) betalen een redelijk marktconforme prijs voor de vakantie, want die betalen ieder alleen hun eigen reis- en verblijfkosten en daarnaast natuurlijk een kleiner deel van de organisatiekosten. Zij hoeven immers niet te betalen voor het werven, selecteren en instrueren van begeleiders.

2. Welke financiële toezeggingen zijn gedaan bij de oprichting van Twin-travel?

Toen Twin-travel in 1995 werd opgericht, heeft de SBBS (een samenwerkingsverband van de NVBS, de NCB en de Fovig) toegezegd dat zij ieder jaar 45.000 gulden zou bijdragen. Dit kwam onder andere omdat de NVBS bij de oprichting van Twin-travel zijn dure vakanties kon afstoten. Nadat de SBBS werd opgeheven, zijn de financiële verplichtingen overgenomen door de Federatie SB-belang, maar die is daar snel mee gestopt omdat ze zelf krap bij kas kwam te zitten. In 2002 en 2003 heeft Twin-travel bijdragen ontvangen van het Oogfonds en de LSBS om de reizen voor de begeleiders betaalbaar te houden omdat het met de tot dan toe gehanteerde prijzen steeds moeilijker werd om voldoende goede begeleiders te vinden.

3. Wat zijn die organisatiekosten van 34.000 euro?

Kosten voor salaris, voor huisvesting, voor kantoorapparatuur, voor telecommunicatie: 25.280 euro
Accountantskosten: 1.900
Porti: 1.600
Kantoorartikelen: 400
Drukwerk: 500
Produktie vakantie-programma op cassette: 1.500
Kopieerkosten: 750
Vergaderkosten: 450
Bedrijfsverzekering: 170
Bankkosten: 100
Publiciteit e.d.: 700
Diversen: 650
Dit is een zeer krappe begroting, waar absoluut geen franje aan zit. Het bestuur van Twin-travel heeft ervoor gekozen het werk te laten verrichten door een professional. Het is goedkoper om het werk te laten doen door een vrijwilliger, maar vind maar eens een deskundige vrijwilliger die 20 uur per week voor niets wil werken en die het hele jaar 24 uur per dag bereikbaar is.

4. Betaalt iedere reiziger evenredig mee aan de kosten van begeleiding en organisatie?

Nee, reizigers naar verre landen betalen verhoudingsgewijs iets meer dan mensen die boeken voor een Nederlandse bestemming. Daarnaast betalen jongeren en ouderen minder dan de "midden-leeftijd".

5. Kun je de prijzen die zienden voor een reis betalen zomaar vergelijken met de prijs die slechtzienden en blinden voor diezelfde reis betalen?

Daar moet je heel erg mee uitkijken. Veel zienden herinneren zich wel wat de basis-reissom van de reis was, maar vaak komen daar nog bijkomende kosten bij als luchthavenbelasting. De reizen van Twin-travel zijn altijd inclusief luchthavenbelasting. Daarnaast zijn bijvoorbeeld bij De Jong Intra Vakanties niet alle excursies bij de prijs inbegrepen. Reizigers moeten die ter plekke nog apart afrekenen. Twin-travel stopt die excursies vaak al standaard in de reis. Daarom moet je erg voorzichtig zijn met het zomaar vergelijken van reissommen. Dat kan pas als je precies weet wat er wel en niet bij de prijs is inbegrepen.

6. Hoe kan bereikt worden dat de reissom van de vakanties lager wordt en dat de vakanties ook betaalbaar worden voor mensen met een kleinere beurs?

Het zou geweldig zijn als fondsen, bedrijven, donateurs, etc. een deel van de reis- en verblijfkosten van de begeleiders voor hun rekening zouden nemen. We zouden dan minder hoeven doorberekenen aan onze slechtziende en blinde reizigers. Het is dus niet zo dat Twin-travel het geld voor zichzelf nodig heeft, maar wel voor de 300 reizigers die graag met ons op vakantie gaan en die wij graag een betaalbare vakantie aanbieden! Hoe meer geld we van fondsen, bedrijven en donateurs krijgen, hoe lager de reissom voor de slechtzienden en blinden wordt!

7. Heeft Twin-travel al geprobeerd bij fondsen geld te krijgen?

Jazeker, maar vrijwel alle fondsen willen alleen maar bijzondere eenmalige en/of kortlopende projecten steunen. Keer op keer horen we van fondsen dat het organiseren van vakanties bij ons geen project is, maar onze kern-activiteit. Daar hebben ze, helaas, gelijk in en dat betekent dat we niet in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Hoe fantastisch ze het ook vinden dat we dergelijke vakanties organiseren en hoe sneu ze het ook vinden dat de vakanties zo duur zijn. Het is geen project en dat is het criterium. We kunnen wel een bijdrage krijgen als we een nieuw foldertje willen drukken. Ook voor het aanboren van een nieuwe doelgroep (bv. allochtone blinden/slechtzienden) zouden we geld kunnen krijgen. Maar daardoor worden de huidige vakanties geen cent goedkoper.

8. Hoe kan ik een financiële bijdrage overmaken aan Twin-travel?

Wilt u het werk van Twin-travel steunen, dan kunt u een gift overmaken op ons ING-bankrekeningnummer 6.80.81.80 ten name van Stichting Twin-travel te Veldhoven.


Terug naar boven

Terug naar index-pagina

Reageer