Disclaimer.


logo van Twin-travel

Daar waar in deze disclaimer wordt gesproken over Twin-travel wordt daarmede bedoeld de stichting Twin-travel en haar medewerkers.

Gebruik van de website
De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van informatie voor zakelijke doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Registratie
Twin-travel registreert bezoeken aan deze website voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid
Hoewel Twin-travel de website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de website beschikbare informatie te kunnen verzekeren aanvaardt Twin-travel geen aansprakelijkheid voor juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan. Twin-travel biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Twin-travel is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Twin-travel is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Twin-travel zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.

Toepasselijk recht
Op het gebruik van de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.


Terug naar boven

Terug naar index-pagina

Reageer