Het ontstaan van Twin-travel.


logo van Twin-travel

In de jaren tachtig werd door de vakantieafdeling van de NVBS, de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, jaarlijks een aantal binnenlandse vakanties georganiseerd. Er waren echter blinden en slechtzienden die wel eens wat anders wilden en onder de bezielende leiding van Bas Barendregt besloten zij in hun vrije tijd een aantal buitenlandse vakanties te gaan organiseren.
Dat bleek zo'n succes te zijn, dat ze eind jaren tachtig besloten dat er een betaalde medewerker moest komen. De kosten van een dergelijke medewerker hoopte men via fondsenwerving te krijgen, maar dat is helaas mislukt. Via, via kwam men vervolgens terecht bij de SKR (Stichting Kamp- en Reiswerk), die op non-profit basis jeugd- en jongerenvakanties organiseerde. Het bestuur van de SKR was wél bereid om geld te verstrekken en kon bovendien een goede bereikbaarheid en enige know-how bieden. De Stichting B&S-travel werd opgericht en Anneloes Maas Geesteranus werd met de uitvoering van die taken belast.

Begin jaren negentig organiseerde B&S-travel ongeveer 25 vakanties per jaar en de NVBS ongeveer 6 vakanties per jaar. Om de krachten, de kennis én de financiële middelen te bundelen zijn al deze vakanties op 1 januari 1995 ondergebracht bij de daarvoor opgerichte Stichting Twin-travel.
Het bestuur van de Stichting Twin-travel bestaat momenteel uit 3 vrijwilligers, waarvan de voorzitter visueel gehandicapt is; een accountant controleert jaarlijks de financiën.
Anneloes Maas Geesteranus, die inmiddels een eigen commercieel reisburo (GET-travel) begonnen was, bleef werkzaam voor de Stichting Twin-travel. Hoewel het werk voor de Stichting Twin-travel gemiddeld 20 uur per week kost, kan op deze manier toch een ruime bereikbaarheid geboden worden en kan bovendien geprofiteerd worden van iets lagere inkoopprijzen.


Terug naar boven

Terug naar index-pagina

Reageer