010-714 25 04 Ma t/m vrijdag van 09:00-17:00
Facebook

Menu

Verzekeringen


Reisverzekering
Bij het boeken van een vakantie is het belangrijk dat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Wij raden de reiziger dan ook aan om bij boeking van de reis via ons ook een reisverzekering (Verzekeraar Allianz) af te sluiten.

De premie voor een Europese reis bedraagt 1,75 euro per persoon per dag (exclusief assurantiebelasting van 21%). De premie voor werelddekking bedraagt 2,92 euro per persoon per dag. (exclusief assurantiebelasting van 21%). De poliskosten voor het afsluiten van een reisverzekering bedragen 5,00 euro. (exclusief assurantiebelasting van 21%). Inclusief belastingen en poliskosten zijn de premiekosten voor een reisverzekering 2,75 euro per persoon per dag voor een Europese bestemming.

Deze reisverzekering dekt de volgende schades:

• S.O.S.-Kosten
• Medische kosten
• Bagage dekking

Dekkingsvoorwaarden
• Voor deze reisverzekering geldt een eigen risico van € 100
• De bagageverzekering dekt een maximale schade van € 500
• De bagageverzekering biedt geen dekking voor verlies van geld
• De bagageverzekering dekt geen schade aan apparatuur en zorghulpmiddelen

Belangrijk om te weten
SET-Reizen is niet aansprakelijk voor schade die de reisverzekering niet dekt. Wij adviseren de reiziger te allen tijde om goed op de eigendommen te letten. Uit ervaring hebben wij geleerd dat betreffende schade aan eigendommen zoals camera.s en zonnebrillen moeilijk te claimen zijn; ten eerste verlangt de verzekeraar een eigen risico van tenminste 100 euro, ten tweede is het noodzakelijk om aangifte te doen van schade en of verlies/diefstal van uw eigendommen. Daarnaast dient de reiziger te bewijzen dat de schade en of verlies/diefstal van de eigendommen niet de schuld is van de reiziger.

Annuleringsverzekering
Bij het boeken van een vakantie is het belangrijk dat bepaalde zaken goed geregeld zijn. Wij raden de reiziger dan ook aan om bij boeking van de reis via ons een annuleringsverzekering af te sluiten. De premiekosten hiervoor staan bij de reisaanbieding vermeld. Voor de bij ons afgesloten verzekering versturen wij geen polis; de te betalen premie staat na boeking op de boekingsfactuur vermeld.

Annulering melden
Een annulering dient telefonisch of schriftelijk aan SET-Reizen te worden gemeld. Na melding versturen wij de verzekerde annulerings-schadeformulier. Deze dient ingevuld en met de nodige bijlagen (bijvoorbeeld doktersverklaring) aan ons geretourneerd te worden.

Voorwaarden vergoedingen
De annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten indien de reis niet gemaakt kan worden als gevolg van een ernstige verhindering, zoals een ongeval, ziekte of overlijden van uzelf, familie (1e of 2e graad) of uw meereizende reisgenoot. Ook wordt het niet gebruikte deel van de reissom vergoed indien u de reis om bovengenoemde redenen tussentijds moet afbreken.

Wanneer de naderende vakantie voor de reiziger stress en spanningen oplevert en daarom de vakantie annuleert, dan valt dit niet onder de dekking van deze annuleringsverzekering.

Premiekosten
De premie bedraagt 6,5 % van de reissom (exclusief assurantiebelasting van 21%). De poliskosten voor het afsluiten van een annuleringsverzekering bedragen 5,00 euro (exclusief assurantiebelasting van 21%). Inclusief belastingen en poliskosten zijn de premiekosten voor onze annuleringsverzekering zo’n 8,5% van de reissom.

Annuleringskosten
Als de annulering niet voldoet aan de voorwaarden of als men geen annuleringsverzekering heeft afgesloten zijn de annuleringskosten van de vakantieboeking afhankelijk van het tijdstip van annuleren:

• Annulering tot 90 dagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom
• Annulering vanaf de 90e dag tot de 60e dag van vertrek: 50% van de reissom
• Annulering vanaf de 60e dag tot de 45e dag van vertrek: 75% van de reissom
• Annulering vanaf de 45e dag tot de dag van vertrek: 100% van de reissom

Overige kosten bij annulering
Naast de premie en de annuleringskosten wordt bij iedere annulering € 75 administratiekosten en de reserveringskosten en de eventueel bij ons afgesloten reisverzekeringspremie in rekening gebracht.Wil je liever het vakantieprogramma per post ontvangen?